Problemler ve İhtiyaçlar Işığında Kutsal Şehir Kudüs

İşgal altında yaşayan, yahudileştirme ve soykırım politikalarına direnen, insani ve siyasi haklarını geri almak için mücadele eden Kudüs halkının uluslararası desteklere ihtiyacı vardır.  Tüm İslam ülkelerindeki vakıf ve dernekler aynı zamanda barışı seven tüm dünya ülkelerinden, uluslararası kuruluşlar Kudüs’teki işgalin sona ermesi için gayretlerini yoğunlaştırmalıdır.

Kudüs’teki tarihi mekanları yok etme amaçlı ırkçı yerleşim çalışmaları Filistin halkının ulusal ve dini haklarına tecavüzdür. Bu çalışmalar kuşatma yoluyla ve Kudüs’ün boğazını sıkan ırkçı duvar vasıtasıyla yürütülüyor. Bütün bunların amacı Kudüs halkını göçe zorlamaktır. Kesinlikle reddedilmesi ve kınanması gerekir.

Çeşitli ekonomik, toplumsal, kültürel, eğitimle ilgili ve Filistin halkının yurdunda yaşama mücadelesine destek verecek, vatanını işgalden kurtarmasına yardımcı olacak ve işgalcilerle tüm işbirliği politikalarını durduracak projelerin uygulanması gerekir.

İslam ve Hristiyan kutsal mekanlarına, özellikle kutsal Mescid-i Aksa’ya yönelik tehlikeli saldırılar, bu mescidi yıkılmakla tehdit eden kazılar ve yerine Süleyman heykeli inşa etme planı bölgede ve dünyada barış ve istikrarı tehdit etmektedir. Bütün bunlar insanlığın ortak mirasına ve medeniyetine yönelik saldırıdır. Ayrıca Kudüs ve Filistin’i tehdit etmektedir. Dünya halklarının buna karşı çıkması ve bu çalışmaları durdurması gerekir.

Kudüs bir barış şehri, medeniyetlerin buluşma yeri, güvende olmasıyla insanlığın huzur bulacağı kutsal bir mekândır. Medeniyetin devamı için bu şehrin iyimserlik, adalet ve insani yaşayışın bir örneği olarak kalması gerekir. Bu sebeple işgale, zulme ve sömürgeciliğe karşı olanların Filistin halkının vatanının özgürleştirilmesi için verdiği mücadeleyi desteklemesi gerekir.

Kudüslü ve Filistinli mültecilerin yurda dönüş hakları hem kişisel hem de toplumsal açıdan tartışmasız bir haktır ve kimsenin bu hak üzerinde pazarlık yapmaya ya da taviz vermeye yetkisi olamaz. Diğer tüm dünya halkları gibi Filistin halkının da tarihi vatanı üzerinde siyasal hakları dahil bütün ulusal haklarını kullanmaya imkanı olması gerekir.

Kudüs’ün Özgürlüğü için önerilen başlıca faaliyetler şunlardır:

A) MESCİD-İ AKSA FAALİYETLERİ

Problemler: 

 1. Mescid-i Aksa’ya girişlerin yaş sınırına tabi tutulup yasaklanması.
 2. İşgalci İsrail emniyet güçleri ile radikal Yahudiler tarafından Mescid-i Aksa’ya sabotaj eylemlerinin sürekli bir biçimde gerçekleştirilmesi.
 3. Mescid-i Aksa ve çevresine güvenlik bahanesiyle casusluk yapmak amacıyla gizli kameraların yerleştirilmesi.
 4. İşgalci İsrail tarafından Mescid-i Aksa’nın altında sürdürülen kazı çalışmaları.
 5. İşgalci İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa ve çevresindeki tarihi yapıların restorasyon çalışmalarını engellemeleri.
 6. Mescid-i Aksa Muhafızlarının Mescid-i Aksa’ya girişlerinin işgalci İsrail tarafından muhafızlara soruşturma açılması veya tutuklamalar yapılmasıyla engellenmesi.
 7. Kudüs halkının Mescid-i Aksa ve çevresinde gerçekleştirmek istedikleri faaliyetlerin ve etkinliklerin yasaklanması.
 8. Kudüs’teki tarihi yapıların, mezarların, tahrip edilerek Yahudileştirilmesi.
 9. Kudüs şehrinin tarihi görüntüsünün yok edilmesi için devasa yapıların inşaa edilmesi.

İhtiyaçlar :

 1. İşgalci İsrail tarafından Mescid-i Aksa’ya yönelik gerçekleştirilen sabotaj eylemlerinin engellenmesi adına gerekli insan potansiyelinin desteklenmesi.
 2. İşgalci İsrail tarafından Mescid-i Aksa’nın altında sürdürülen kazı çalışmaları sonucunda meydana gelen hasarların restorasyonunun vakit kaybetmeksizin yapılması.
 3. Mescid-i Aksa ve çevresi için kutsiyetine yaraşır bir temizlik sisteminin oluşturulması.
 4. Mescid-i Aksa’daki klima ve havalandırma sistemlerinin iyileştirmesi.
 5. Kudüs’teki camilerde görevli vaiz ve imamların yetiştirilmesi.
 6. Mescid-i Aksa içerisinde güvenlik kameralarının iyileştirmesi.
 7. Mescid-i Aksa içerisinde güvenlik sisteminin oluşturulması ( Yangın söndürme sistemi, Medikal klinik)
 8. Mescid-i Aksa’nın kutsiyetini ön plana çıkarma adına Mescid-i Aksa Mushafı adı altında Kuran-ı Kerim bastırılması.

B )EĞİTİM FAALİYETLERİ

Problemler :

 1. Eğitim müfredat ve politikasının dağılmasıyla, eğitim sisteminin bozulması.
 2. Eğitim idaresindeki çok başlılık ve buna bağlı olarak Arapça eğitim müfredatının yerine işgalci İsrail müfredatının yerleştirilmek istenmesi
 3. Arap eğitim kurumlarının ekonomik olarak baskı altına alınması sonucunda bu kurumların kapanarak yerlerine işgalci İsrail eğitim kurumlarının açılması
 4. Kudüs’teki okulların derslik sayısının azlığı. İstatistiksel verilere göre 2000 dersliğe daha ihtiyaç olduğu saptanmıştır.
 5. Öğrencilerin uygun ortam ve temel eğitim araç-gereçlerinden yoksun olmaları.
 6. Özellikle işgalci İsrail devlet okullarında okuyan Müslüman öğrencilerin okulu terk etmeleri için yapılan baskılar.
 7. Okullardaki sınıf geçme sisteminin öğrencilerin okul derslerine gerekli ehemmiyeti göstermesini engellenmesi.
 8. Kudüslü birçok ailenin kötüleşen ekonomik durumu gençlerin ailelerine destek için liseyi bitirir bitirmez iş hayatına atılmalarına veya lise eğitimlerini yarıda keserek çalışmaya başlamalarına sebep olmaktadır. Yapılan istatistiksel bir çalışmaya göre 19 yaş altı gençlerin %43,3’ü eğitimlerini yarıda bırakmışlardır.
 9. Birçok öğrencinin işgalci İsrail’in inşa ettiği ayrılık duvarı nedeniyle okuluna gidememesi veya okulunu aksatması. ( Okula gidişinin zorlaştırılması.)
 10. Yetenekli eğitim kadrolarının eksikliği.
 11. Öğretmen maaşlarının düşüklüğü.
 12. Eğitimin kötüleşmesi, toplumun kültürel ve ilmi yapısının da bozulmasına neden olacaktır. Bu da işgalci İsrail’in etkisini arttırarak bölgede kalıcığını sağlamlaştırmasına neden olacaktır.

İhtiyaçlar :

 • Eğitim Sistemi
 1. Kudüslülerin kendi vatanlarını, kültürlerini korumak için Kudüs’teki okul müfredatının ve politikasının net çizgilerle belirlenmesi.
 2. Eğitimdeki çok başlılığın sona erdirilerek bu konuyla ilgilenecek tek bir merciinin belirlenip hedef, değer ve kavramların tek elde toplanması.
 3. Eğitim müfredatlarını geliştirme merkezini açarak müfredattaki kitapların yayına hazırlanma ve basılmalarının takip edilmesi.
 • Eğitim Ortamı
 1. Mevcut eğitim kurumlarının geliştirecek yeni kreş, okul ve enstitülerin kurulması.
 2. Kudüs’teki mevcut okulların restorasyon çalışmalarının vakit kaybetmeksizin yapılması.
 3. Vergi ve kira ödemelerinde zorlanan okulların bu sıkıntılarının giderilmesi.
 4. Okullarda teknolojik araç-gereçlerin iyileştirilmesi.
 5. Okullarda öğrencilerin rahat dolaşabileceği geniş okul bahçesinin ve spor sahalarının inşa edilmesi.
 6. Laboratuvarlara gerekli araç-gereç yardımında bulunulması.
 • Eğitim Kadrosu
 1. Öğretmenlerin görevlerini daha iyi yapabilmeleri adına Öğretmen Eğitim Enstitüsü’nün hayata geçirilmesi.
 2. Öğretmenlerin ücretlerinde yeterli düzenlemelerin yapılması.
 3. Kendi kültür, değer ve kavramlarına yabancı olmayan yeni bir eğitimci kadronun eğitilip desteklenmesi.
 • Öğrenciler
 1. Okullardaki kolay sınıf geçme sisteminin kaldırılarak öğrencilerin eğitimlerine gerekli önemi gösterecek yeni bir sistemin geliştirilmesi.
 2. İşgalci İsrail’in, öğrencilerin okulları terk ettirmelerinin önüne geçmek için gerekli çalışmaların yürütülmesi.
 3. Öğrenci burslarının aktifleştirilmesi, fakir öğrencilerin okul ve harç ücretlerinde kendilerine yardımcı olunması ve öğrencilerin üniversiteye devam etmelerinin teşvik edilmesi.
 4. Okul servis sisteminin yaygınlaştırılarak öğrencilerin okullarına rahat ve güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlamak.
 5. Kudüslü öğrencilerin işgalci İsrail tarafından keyfi tutuklamalarının önüne geçerek öğrencilerin eğitim hayatının kesintiye uğramasını engellemek.
 6. Örgün eğitime devam etmekte zorlanan öğrenciler için, tüm kademelerde açık öğretim okullarının açılması.
 7. Öğrenci için eğitim-öğretim ortamının uygun bir şekilde dizayn edilmesi öğrencilerin eğitim hayatlarında ihtiyaç duydukları, kendilerine has araç gereçlerin temin edilmesi.

Problemler ve İhtiyaçlar Işığında Kutsal Şehir Kudüs 3

C) SOSYAL FAALİYETLER

Problemler :

 1. İşgalci İsrail çocukları, gençleri, yaşlıları hatta taş ve ağaçları hedef alarak insanlara yaptığı baskı sonucu halkın göç etmesiyle Arap toplumunun ekonomik, kültürel, tarihi ve demografik yapısını dağıtmayı hedeflemesi.
 2. Arap toplumunda toplumsal ilişkilerin bozulup parçalanması.
 3. Baskıcı yöntemlerle toplumun kendi kimliğinden, aslından ve medeniyetinden koparılmaya çalışılması.
 4. İşgalci İsrail’in ailelerin geçimini sağlayanları tutuklamaları sonucu yaşam koşullarının kötüleşmesi, hatta günlük yaşam için gerekli ihtiyaçların karşılanamaması.
 5. Fakirlik oranının artması, son yapılan istatistiksel araştırmalar da bunu teyit etmektedir. Fakirlik oranı %50 işsizlik oranı ise %31’lerde seyretmektedir.
 6. İşgalci İsrail’in günlük olarak Kudüs halkına uyguladığı baskı sonucunda özellikle kadın ve çocuklarda görülmeye başlayan psikolojik rahatsızlıkların artması.
 7. İşgalci İsrail’in kadın, çocuk, genç demeksizin günlük tutuklamalara devam etmesi. Bu gözaltılarda herhangi bir süre tayin edilmediği gibi hakkını arayacak mercilerden de bir sonuç alınamamaktır. Bununla birlikte avukatların mahkemede dava açmak için girişimlerinin de yüksek meblağa bağlanması, işin daha da zorlaştırılmasını sağlanmıştır.
 8. Gençler arasında uyuşturucunun yaygınlaşması.
 9. Toplumda meslek edindirme kurslarının yeterince yaygınlık kazanmaması.
 10. Kudüs’teki direnişte önemli bir rol oynayan yaşları ilerlemişleri koruma merkezlerinin mevcut olmaması.
 11. Maddi imkansızlıklar sebebiyle gençlerdeki bekarlık oranının artması.
 12. İşgalci İsrail’in uyguladığı politikalarla doğum oranında ciddi azalmaların görülmesi.

İhtiyaçlar :

 • Sivil Toplum Örgütleri
 1. Kudüs’te faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının idari yönden desteklenmesi.
 2. Kudüs’te faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını idare edecek ehil kadronun yetiştirilmesi için çalışmalar yürütmek.
 3. Kudüs’te faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının Kudüs halkına yaptığı yardım faaliyetlerinin kesintiye uğramaması için gerekli maddi desteğin yapılması.
 4. Kudüs’teki kuruluşlara maddi getirisi olacak vakfiyelerin genişletilmesi.
 5. Kudüs’te psikolojik, sosyal dernek ve vakıfların kurulması.
 • Sosyal Programlar
 1. Aile reisini kaybeden ailelere ‘’Kudüslü Ailelere Destek Fonu’’ ismi altında bir fon oluşturarak destek vermek.
 2. Kudüslü Yetimler Destek Fonu’nun kurulup desteklenmesi.
 3. Kudüslü kadınların eğitim, gelişim ve bilinçlenmelerinin desteklenmesi.
 4. Gençleri Evlendirme Fonu’nun oluşturulup desteklenmesi.
 5. Kudüslü ailelerde doğum oranının arttırılması için Anne Sütü Destek Fonu’nun kurulup desteklenmesi.
 6. Yaşlıların desteklenmesi.
 7. Toplumun farklı kesimlerinde faaliyet gösterecek psikolojik ve sosyal alandaki derneklerin desteklenmesi.
 8. Tutuklananlara kanuni destek verilmesi.
 9. Uyuşturucuyla mücadeleye gerekli desteklerin verilmesi.
 10. Toplumdaki ahlaki yozlaşmaya karşı mücadele edecek kurumların açılması, aktifleştirilmesi.

D) EKONOMİ VE KONUT FAALİYETLERİ

Problemler : 

 1. Kudüs’teki Yahudi nüfusunun gün geçtikte artması, yerleşimcilerin Kudüslülerin kendi memleketlerini terk etmeleri için yoğun baskı uygulanması.
 2. Kudüs’te Filistinlilerin nüfusunun %25’i geçmeyeceğiyle alakalı kanunların yürürlükte olması.
 3. İşgalci İsrail’in Filistinlilerin ekonomik gelişimlerinin önündeki engelleri devam ettirmesi.
 4. Kudüslülerin genellikle uygulanan ekonomik yaptırımların hayatın her alanına yönelmesi.
 5. İnsanların ve malların taşınmasında karşılaşılan zorluklar nedeniyle iş sektörünün zarar görmesi.
 6. Kudüs’te genel işsizlik oranının %31’lere çıkması, iş ehliyetine sahipler arasında işsizlik oranının %25’lerde, üniversite mezunları arasındaki işsizliğin  %25 oranlarında seyretmesi.
 7. Filistin istatistiksel verilerine göre Kudüs’te fakirlik oranın %50’lere ulaşması.
 8. Tarım ve sanayinin atıl durumda olması.
 9. Filistinli işçilerin %45’inden fazlasının işgal edilmiş topraklarda çalıştırılmaya zorlanması.
 10. Kudüs’te iş fırsatlarının azlığı nedeniyle beyin göçünün yoğunluk kazanması.
 11. Ambargolarla Kudüs ekonomisinin işgalci İsrail’e bağımlı hale getirilmesi.
 12. Devlet kurumlarının çalışamayacak kadar zayıflamasıyla, genel bütçenin dahi yapılamayacak seviyeye gelmesi. Bunun sonucunda genel alt yapı ve temel ihtiyaçların karşılanamamasına neden olması.
 13. Yüksek vergilerin birçok Arap kurumunun kapanmasına yol açması.
 14. Kudüs’te iş gücünün işgalci İsrail’in %40’lara varan vergilendirmesi sonucu fiyat artışına gitmesi, hem iş sektörünü hem de halkı olumsuz etkilemiştir.
 15. Kudüs’ün dini turizm alanında en önemli merkezlerin başında gelmesine rağmen işgalci İsrail’in izlediği politikalar nedeniyle gerekli gelişimi gösterememesi.

İhtiyaçlar :

 1. Ekonomik alanda çalışan Kudüslü kurumların eğitilerek, geliştirilmesi.
 2. Halkın ev alımını kolaylaştırmak için Ev Alımı Borç Fonu oluşturmak.
 3. Vergi borcu ve ev-işyeri ruhsat izni sorunu yaşayan Kudüslülerin tespit edilmesi.
 4. Konut projesi geliştirilerek Kudüs halkının kolay ve uzun vadede ev sahibi olmalarının sağlanması.
 5. Ekonomik hareketlilik için ticari merkezlerin kurulması.
 6. Kudüs’te eski yapı ve evlerin onarılması.
 7. Tüccar ve meslek erbabına yönelik küçük ve orta büyüklükte projeler geliştirilmesi.
 8. Meslek Eğitim Merkezlerinin inşa edilerek farklı meslek gruplarında yeteri kadar ehil insanın yetiştirilmesinin sağlanması.
 9. Meslek erbabının ekonomik gelişime katkı için desteklenmesi.
 10. Küçük sanayii işletmeleri, fabrikalar, işletmeler ve atölyelerin borç verilerek desteklenmesi.
 11. Kudüs’e gezilerin tertip edilerek ekonomik hareketliliğin aktifleştirilmesi.
 12. İşletmelerin, ekonomik durgunluk sebebiyle oluşan zararlarının temin edilmesi.
 13. Tarım ve çiftçilere destek için projeler oluşturulması.

Problemler ve İhtiyaçlar Işığında Kutsal Şehir Kudüs 5

E ) SAĞLIK FAALİYETLERİ

Problemler :

 1. Kudüs’teki hastanelere işgalci İsrail tarafından keyfi uygulamalarla ilaç verilmeyerek, hastanelerin işlevlerini yerine getirmelerinin engellenmesi.
 2. Birçok Kudüslünün utanç duvarından dolayı Kudüs’teki hastanelere gitmelerinin zorlaştırılması.
 3. Birçok Kudüslünün genel sağlık sigortası kapsamında olmaması. Bununla birlikte işgalci İsrail’in zorunlu sağlık sigortası kapsamında Kudüslülerden sigorta ücretlerini yüksek meblağlarla tahsil etmesi.
 4. Kudüs’teki sağlık merkezleri ve hastanelerde yeteri kadar kadronun bulunmaması.
 5. Kudüs’teki sağlık merkezi ve hastanelerin gerekli teçhizatlardan yoksun olmaları sonucunda hastaların Kudüs dışına özellikle de işgalci İsrail Devleti’ne gitmeleri.

İhtiyaçlar : 

 1. Kudüs’teki mevcut sağlık merkezlerinin ve hastanelerin tadilatının yapılması.
 2. Gerekli sağlık taramalarının yapılabilmesi için sağlık merkezleri ve hastanelerin laboratuvar kısmı teçhizatının donatılması.
 3. Yeni hastanelerin inşa edilerek sağlık sektörünün alt yapı sorunlarına çözüm bulmak.
 4. Ambulans araçlarının satın alınması.
 5. Sağlık merkezleri ile hastanelerde çalışan sağlık personeline gerekli kurslar verilerek, performanslarının arttırılması.
 6. Sağlık merkezleri ve hastanelerin bütçelerine daha fazla hizmet verebilmeleri için destekte bulunulması.
 7. Tıp alanında okuyan öğrencilere burs temin etmek.
 8. Genel sağlık sigortası kapsamında bulunmayan Kudüslülerin desteklenmesi.
 9. Sağlık merkezleri ve hastanelerin gerekli teçhizat ile donatılması.
 10. Pahalı ameliyat ve ilaç masraflarının karşılanması.

 

GÖSTERİM