Tetova’da Bektaşi Dervişini Ziyaret ettik.

Makedonya’da, Bektaşi Dervişi Abdulmuttalip Bekiri’yi Kalkandrlen şehrinde Harabati Baba Tekkesinde ziyaret ettik.

Kanuni Sultan Süleyman döneminin sadrazamlarından Sersem Ali Paşa tarafından 1538’de kurulduğu ve sonrasında Harabati Baba tarafından ihya edildiği rivayet edilen Bektaşi dergahının şuanki dedebabası Abdulmuttalip Bekiri ile özgür bir Kudüs için neler yapabileceğimizi istişare ettik.

Ziyarette Genel Koordinatörümüz Tevfik Yazıcılar Genç Aktivistler’in Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın Özgür kalması için çalışmalar yürütmekte olduğunu seminerler konferanslar ve panellerde Kudüs’te yaşam ve özgür Kudüs için yapılması gereken çalışmaları anlattığını ve Kudüs’te projelere imza attığını belirterek Özgür Kudüs çalışmalarına destek isterken Abdulmuttalip Bekiri Kudüs’te yaşananların son bulması için müslümanların biraraya gelmesi gerektiğinin altını çizdi. Bekiri İsrail zulmünün sona ermesi için fırkalara ayrılan müslümanların en azından bu konuda birleşmesi gerektiğini ifade ederek Bektaşilerin de özgür bir Kudüs’ü hayal ettiklerini ifade etti.

Ziyaretin sonunda Abdulmuttalip Bekiri’ye Filistin’in bir gün elbet özgürleşeceğinin sembolü olan ve ancak Filistin özgür kaldığında insanlara yüzünü döneceği belirtilen, Filistinli karikatürist Naci el-Ali’nin ünlü çizgi karakteri Hanzala’nın bir maketini takdim ettik.

GENÇ AKTİVİSTLER

GÖSTERİM