Şehirli Derneği’ni Ziyaret Ettik

Şehirlerimize yönelik sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler gerçekleştirmenin yanı sıra şehirlerimizde yaşayan insanlarımızın ve diğer canlıların karşılaştığı problemler konusunda çözümler üretebilmek ve doğal çevrenin korunması, yapılı çevrenin yaşam kalitesinin yükseltilmesi adına çalışmalar ortaya koyabilmek amacıyla kurulan Şehirli Derneği’ni ziyaret ettik.

Güzelliğin hakim olduğu ve gelecek nesillere aktarıldığı; sürdürülebilir ve yaşanabilir şehirlerin oluşumunu sağlayacak her türlü çabayı şehirliler eliyle gerçekleştirmeyi kendilerine amaç edinen Şehirli Derneği Başkanı Murat Acar ve yönetim kurulu üyesi Halil İbrahim Öğüt ile Kudüs projelerimiz hakkında istişarelerde bulunduk.

Ziyarette Genç Aktivistler Genel Başkanımız Tevfik Yazıcılar Kudüs ve Mescid-i Aksa’da yürüttüğümüz çalışmalar hakkında bilgiler vererek Şehirli Derneği ile Kudüs Şehri üzerine  birlikte gerçekleştirebileceğimiz projeleri paylaştı.

GENÇ AKTİVİSTLER

03 Ağustos 2022

GÖSTERİM