MİSYONUMUZ

İnsana doğuştan verilen temel hakların, diğer canlıların varoluş gayelerinin ve tabiatın doğallığının olduğu gibi muhafaza edilmesini sağlamak.

Dünyanın her neresinde olursa olsun, başta insan hakları ihlalleri olmak üzere, hayvan, bitki ve diğer varlıkların varoluş amaçları dışında herhangi bir dezenformasyona maruz kalmalarını engellemek.

Her insanın kendi neslini, kültürünü, inanışını, örf-adet ve ananesini yaşatma, yayma ve uygulama hakkında sahip çıkmasına yardımcı olmak.

İnsanlığın ortak mirasına sahip çıkmak, yapılacak tüm tahribatlara karşı durmak.

Dünyanın doğal dengesini bozacak tüm faaliyet ve propagandaların karşısında olmak.

Özellikler gençlere yönelik bu konularda bilinçlendirme çalışmaları yapmak ve bu hedeflere ulaşma yolunda gençlerin de katkılarını sağlamakdır.

GÖSTERİM