Merhabalar Sevgili Genç Arkadaşlarım;

Uluslararası Genç Aktivistler Derneği, eğitimli, donanımlı, yeniliklere açık, dünyadaki gelişmelere kayıtsız kalmayan, fikir ayrımı yapmayan, haksızlık karşısında dirayetli durabilen her türlü kötülüğe engel olmak için cesaret gösterip, neme lazım demeden, ne yapabilirim düşüncesiyle harekete geçen gençlerin buluştuğu bir dernektir.

Tarihine özüne kültürüne sahip çıkarak modern dünyanın tüm imkânlarını kullanabilecek düzeyde kendini geliştirmiş ‘iyiliğe öncü, kötülüğe engel’  sözünü kendisine düstur edinmiş bir gençlik hareketidir.

Genç Aktivistler maddeyi değil maneviyatı üstün tutarlar bundan dolayı da kutsal değerlerine sahip çıkıp, herhangi bir taciz, tecavüz ve saldırıda hemen kamuoyunu bilgilendirir ve toplumsal bilinç oluşturarak bu tür tehlikeleri bertaraf etmenin öncüsü olurlar.

Genç Aktivistler yaratılmış her varlığın mutlak bir hikmet ve hizmet için varolduğu düşüncesiyle hareket ederler. Bundan ötürü hiçbir varlığa karşı önyargılı davranmazlar, şefkat ve merhameti en önemli vasıf sayarlar. Böylelikle aciz durumda olan bütün canlıları gözetip kollamanın bir insanlık vazifesi olduğu bilinciyle hareket ederler. Bundan dolayı mazlum durumuna düşmüş varlıkların cinsine, cinsiyetine, rengine ve düşüncesine bakmaksızın o durumdan kurtulmasına gayret gösterirler. Bu kimi zaman Afrikalı aç bir çocuk, kimi zaman kanadı kırık bir kuş, kimi zaman kurumaya yüz tutmuş bir fidan, kimi zamansa bataklığa dönüşmeye doğru giden bir göl olur. Her varlığın, varoluş gayesine uygun halde hayatına devam etmesini sağlamaya gayret gösterir ve bunun için gerekli zemini ve imkânı oluşturmaya çalışırlar.

İnsan tüm varlıkların içinde en üst sırada yer alır. İnsan hayatını en önemli dönemi ise gençlik yıllarıdır. Derneğimizin muhatabı her yaştan insan olmakla birlikte öncelikli hedef kitlesi gençlerdir. Bir toplumun en önemli serveti inançlı, bilinçli, donanımlı ve kültürlü gençliğidir. Bu servet yerinde ve gerektiği gibi değerlendirilmediği takdirde toplumun iflası an meselesidir. Derneğimiz bu şuurla hareket ederek, gençlerimizi ahlaki ve kültürel yozlaşmadan alıkoymayı amaçlamaktadır. Sadece tahsil görmüş ve kariyer sahibi olmuş bir gençlik, materyalist bir toplum meydana getireceğinden hem yetersiz hem tehlikelidir. Maddedeki manayı tefekkür ederek yükselen bir gençlik hem kendi toplumunu hem dünyayı içerisinde bulunduğu sıkıntılardan kurtaracaktır. Genç Aktivistler bu yönde toplumsal bilinç oluşturmak ve harekete geçirmek için yoğun bir çaba sarfetmektedir.

Yaşadığımız dünya bizim değildir. Hiç birimiz burada kalıcı değiliz dolayısıyla bu dünya bize bizden sonrakilerin emanetidir. Onlara en güzel şekilde bırakmalıyız. Bu da gençlerimize doğa ve çevre bilincini aşılamamızdan geçiyor. Benden sonrası tufan düşüncesi bencil ve maddeci bir anlayıştır. Maalesef bu anlayış sebebiyle özellikle büyükşehirlerde neredeyse yeşil alan kalmamış, doğa tahrip edilmiş, denizler maviden griye dönmüştür. Bir an önce toplumsal bilinç oluşturulmalı bu yanlıştan dönülmelidir. Genç Aktivistler bu konuda da üzerine düşeni yapma gayretiyle bir araya gelmiştir.

Sevgili arkadaşlar, sizde bu ve buna benzer konularda ‘benimde söyleyecek sözüm var, bende varım’ diyorsanız lütfen bizimle irtibata geçiniz ve insanlığa katkı yarışında birlikte hareket edelim.

Sonsuz muhabbet ve iyi dileklerimle…

GÖSTERİM