Genç Aktivistler Genel Başkanımız Erkan Helvacı’nın  “Hocalı Katliamı” hakkında basın açıklaması aşağıdadır.

“Tarihte “Kanlı Katliam” olarak geçen 26 Şubat 1992 tarihinde yaşanan olay Dağlık Karabağ Bölgesinin Hocalı kasabasında yaşandığı için tarihe ’Hocalı Katliamı’ olarak geçmiştir. Bu tarihte Azerbaycan Cumhuriyeti’nin siyasi sınırları içinde bulunan Hocalı Kasabası ayrılıkçı Ermeni çeteleri tarafından basılarak 106’sı kadın, 63’ü çocuk, 70’i yaşlı olmak üzere 613 Azerbaycanlı hunharca katledildi.

Hocalı dramı, mazlum bir halka karşı işlenmiş bir insanlık suçu olup, failleri de her daim katillikle ve canilikle aynı kategoride değerlendirilecektir.

Ayrıca etnik arındırmaya yönelik sistematik terör kampanyası sonucu topraklarından kovulan 1 milyonun üzerinde bu bölgelerde yaşayan halk halen Bakü’nün varoşlarında sefalet içinde yaşam savaşı vermektedirler. Bu kapsamda Hocalı katliamının 23’üncü yılında, “Dağlık Karabağ”da süren Ermeni işgalinin son bulması; evinden, yurdundan ve toprağından uzak kalan mazlum halklarının vatanlarına iadesi uluslararası toplumun en ciddi görevleri arasındadır.

Unutulmamalıdır ki komşu ulusların ve devletlerin barış içinde bir arada yaşamalarının en büyük engeli halklar arasında kalıcı düşmanlığa ve ötekileştirmeye yönelik bir anlayışın devlet politikası haline getirilmiş olmasıdır. Umarız ki bir an önce bu anlayış terk edilir ve barış içinde bir dünyada yaşamak için adımlar atılır.

Genç Aktivistler olarak buradan mazlum ülke Azerbaycan halkına sesleniyoruz. Daima yanınızdayız. “

GÖSTERİM