BASIN AÇIKLAMASINA DAVET

Bilindiği üzere son günlerde Kudüs’te önemli olaylar cereyan etmektedir.

Mescid-i Aksa’da Rahmet Kapısı önünde gerçekleşen bu olaylar esasen sadece basit bir demir kapının zincirlenmesinden ibaret değildir. Konu nihai olarak Mescid-i Aksâ’yı yıkma ve yerine “iddia edilen Süleyman mabedi”ni inşa etme projesinin bir adımıdır.

Rahmet Kapısı önünde yaşananlar Mescid-i Aksâ’nın bütünlüğünün korunması bakımından hayati önem taşımaktadır ve acilen müdahale edilmelidir.

Bu hukuksuz durumu protesto etmek amacıyla gerçekleştireceğimiz basın açıklamamıza destek ve katılımlarınızı rica eder çalışmalarınızda başarılar dileriz.

GENÇ AKTİVİSTLER

Konu : Kudüs’te yaşanan Rahmet Kapısı olayları hakkında bilgilendirme.
Tarih : 22 Şubat 2019 Cuma
Saat : 14:00 (Cuma Namazının ardından)
Yer : Fatih Camii Avlusu / İstanbul

GÖSTERİM