2.Uluslararası İslam Birliği Kongresi’ne Katıldık

Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin (ASSAM), Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER), Üsküdar Üniversitesi, İslam Dünyası STK’lar Birliği (İDSB) işbirliği ile düzenlediği 2. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresinde Genç Aktivistler olarak yerimizi aldık.

İslam Ülkeleri Coğrafyası başta olmak üzere dünya siyasetinde güncel sorunlarla ilgili olarak akademik ve siyasal bir zemin üzerinde tespitler yapmak ve karar vericilere çözüm önerileri sunmak amacıyla düzenlenen kongrenin bu yıl ki teması, “İslam Ekonomisi ve Ortak Ekonomik Sistemler” oldu.

GENÇ AKTİVİSTLER

GÖSTERİM