KUDÜS HALKINA AVUKAT VE HUKUKİ DESTEK SAĞLIYORUZ

İşgalci İsrail belediyeleri emlak ve vergi fiyatlarını yüksek tutarak Kudüs sakinlerine baskı yapmaktadırlar. Bu durumla karşılaşan Filistinlilere sosyal ve ekonomik hakları anlatılarak, hangi hukuk yolunu izlemeleri gerektikleri noktasında danışmanlık hizmeti verilmesi gerekmektedir.

Aynı zamanda İşgalci İsrail İçişleri Bakanlığı şiddet ve baskı uygulamaları ile Kudüs halkının kabusu haline gelmiştir. Yasalar çok hızlı değişirken, avukat tutmak büyük masraflara tabi tutulmakta ve dava açmak, birçok resmi belge edinmeye tabi kılınmaktadır.

Kudüs sakinlerine avukat ve hukuki danışmanlık hizmeti vererek baskılara boyun eğip Kudüs’ü terk etmek zorunda kalmaları önlenmelidir.

GENÇ AKTİVİSTLER olarak  100 davada danışmanlık ve hukuki yardım vermeyi,  200 seminer ve sempozyum düzenlemeyi hedeflemekteyiz

Hedef: 100 Mağdur

Birim Fiyat: 1.500 TL

Toplam maliyet: 150.000 tl

 

GÖSTERİM